MENU

Door: DuurzaamMOED, 11 februari 2016


BZW: ‘Een zonnige toekomst? Doe met ons mee!’

De BZW gaat een wezenlijke impuls geven aan het realiseren van de duurzame energie-agenda van Brabant en Zeeland door de massale aanleg van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. ‘Ik daag de overheid uit ons hier maximaal in te ondersteunen’, aldus BZW-voorzitter Peter Struik.

Duurzame energie

‘Onze leden willen bijdragen aan een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Daarom zijn we samen met professionals uit de hele keten aan één van onze BZW doe-tafels tot een haalbare- en betaalbare aanpak gekomen. Wanneer we alle daken van Zeeuwse en Brabantse bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen, levert dit een wezenlijk aandeel in het realiseren van de doelen van onze duurzame energie-agenda. In de maximale opzet is tien procent van de totale stroombehoefte van onze industrie haalbaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van een kwart van de Brabantse en Zeeuwse gezinnen.

Ten minste 100 bedrijven volledig ontzorgen

We gaan er in 2016 met ten minste honderd bedrijven mee aan de slag. Zij worden volledig ontzorgd bij het aanleggen van zonnedaken en krijgen de garantie dat hun energiekosten minimaal gelijk blijven, maar meer waarschijnlijk zullen dalen. Dit plan is technisch en financieel haalbaar, een initiatief dat navolging verdient. Tegelijkertijd kan het bedrijfsleven het niet alleen. In Nederland maken de overheden op het gebied van duurzame energie nauwelijks eenduidige keuzes. Financieel stimuleringsbeleid zwalkt en starre regelgeving zit structurele innovaties in de weg. Dat moet nu afgelopen zijn. Ik daag de overheid uit ons maximaal te ondersteunen onder het motto ‘Een zonnige toekomst? Doe met ons mee!’.

Zonneklaar: Makkelijk en kostenbesparend

Voor de uitvoering werkt de BZW samen met Stichting MOED in het project Zonneklaar.  MOED ontzorgt de ondernemer volledig, regelt dus alles en heeft een slaagkans van 95 procent bij het verkrijgen van de voor duurzame energie beschikbare SDE-overheidssubsidie. De installatie van de zonnepanelen kost de bedrijven helemaal niets en levert een gegarandeerde korting op de kilowattuurprijs op. Na 15 jaar worden de zonnepanelen zelfs eigendom en krijgen ondernemers de opgewekte groene stroom gratis. Er is dus geen reden om níet mee te doen!

Wlogo BZWilt u bij de eerste 100 bedrijven horen, bent u lid van de BZW en heeft uw bedrijfspand een dakoppervlak van minimaal 120 vierkante meter? Meld u dan nu aan. Dan krijgt u niet alleen duurzame energie op de meest praktische en financieel aantrekkelijkste manier, maar levert u met uw onderneming ook een zichtbare en wezenlijke bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Mede mogelijk gemaakt door REAP bijdrage.

Logo-Provincie-Noord-Brabant MidpointBrabant