MENU

Door: Frits Buijs, 25 september 2017


Brabantse Energie Alliantie zorgt voor verbinding

“Alleen ga sneller, samen kom je verder. Maar de realiteit is dat we sneller én verder moeten.” Brabants Gedeputeerde voor milieu Annemarie Spiering is duidelijk: we hebben alles en iedereen nodig om te zorgen dat Brabant in 2050 energieneutraal is. “Koplopers zijn belangrijk, maar soms moet je als kopgroep even wachten. En daarna met iedereen vol gas vooruit. Uh… vol zon, wind en geothermie vooruit!”

Donderdag 14 september was het E-day in Brabant. Ruim honderdvijftig deelnemers maakten in het Natlab in Eindhoven gezamenlijk de stand van zaken op van de Brabantse Energie Alliantie. Waar staan we nu, tweeëneenhalf jaar na het Brabants Energie Akkoord en ruim een jaar na de start van de alliantie? En vooral hoe gaan we verder? Hoe zorgen we ervoor dat Brabant in 2050 energieneutraal is?

Klantvraag

De deelnemers konden in maar liefst 13 workshops inspiratie opdoen en horen wat er al daadwerkelijk gebeurt. In de workshop Nieuwe Economie, Innovatie en thuismarkt lieten Brabantse bedrijven als Solliance en Zigzag Solar zien dat de techniek om duurzaam stroom op te wekken er in veel gevallen al is. Maar dat het vooral een kwestie is om aan te sluiten bij de klantvraag.

Grote opdracht

In de workshop Midden Brabant Regionale Energiestrategie ging Willem Japsers van Erac in op de meerwaarde om als regio samen te werken in je ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. “Dat is voor de regio Hart van Brabant een hele grote opdracht die we met projecten op het gebied van energie besparen en het opwekken van duurzame energie willen halen. Zo’n tien petajoule moet nog ingevuld worden. Maar we gaan die opgave halen, alleen weten we nog niet hoe. Dat zal gaandeweg duidelijk moeten worden.”

Weerbarstiger

Dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie liet agrarisch ondernemer Martijn Pijnenburg uit Oirschot zien in de workshop Boeren hebben een oplossing. Zijn plan om in plaats van pelsdieren te fokken, energie te gaan leveren is voorlopig spaak gelopen. “Energie is een aantrekkelijk gewas maar we lopen tegen ruimtelijke en maatschappelijke beperkingen aan.”

Verbinding

D66-statenlid Ine Meeuwis was blij met de grote opkomst: “Het is belangrijk dat je ziet dat je niet alleen bezig bent. Er gebeurt heel veel in onze provincie, maar de grote verbinding is er nog niet.”

GroenLinks statenlid Arno Uijlenhoet sloot daarbij aan: “Op zulke bijeenkomsten leren mensen elkaar kennen. Dan kun je samen een activiteit opzetten. Dat is hard nodig, want om echt duurzaam te worden, moeten we flink opschalen.”

Tot hun tevredenheid zagen ze dat er in de nazit al verschillende allianties gesmeed werden!

Foto: Monique Claassen

Plaats uw reactie