MENU

Door: martijn, 30 August 2012


Biomassa

Biomassa is materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong, bijvoorbeeld afkomstig uit landbouw of bosbouw of als afval uit productieprocessen. Biomassa kan bijvoorbeeld worden ingezet om biogas mee op te wekken of om mee gestookt te worden in energiecentrales. Het grootste gedeelte van de in Nederland opgewekte groene stroom is afkomstig van biomassa.

Plaats uw reactie