MENU

Door: Maarten Dullaert, 9 oktober 2014


“Belangrijk om eerlijk te vertellen wat je wel en niet doet”

Maarten Dullaert van Fuji in Tilburg is één van de twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het bestuur van MOED. En hoewel hij zelf directeur Algemene Zaken bij Fuji is, toch geen klein of middelgroot bedrijf, vertegenwoordigt hij ook de belangen van het MKB binnen MOED.

Maarten Dullaert MOED duurzaam“Naast bestuurder bij MOED, ben ik voorzitter van BORT-Vossenberg, de ondernemersvereniging op dit industrieterrein. Daardoor heb ik veel contact met mkb-ers en weet ook wat er voor hen speelt. Ook door uitwisseling met andere, omringende bedrijven van know-how die wij als Fuji op het gebied van duurzaamheid hebben, krijg ik een beeld van wat er leeft en wat de mogelijkheden zijn.”

Energy-hunter

In de loop der jaren is Fuji steeds duurzamer gaan werken. Uiteraard voldoet het bedrijf ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast heeft Fuji vijf windturbines en een waterzuiveringsinstallatie op het eigen terrein en een verbrandingsoven die elektriciteit oplevert.

Dullaert: “Ook het productieproces wordt steeds duurzamer. We hebben zelf een Energy-hunter in dienst. Iemand die het hele bedrijf en productieproces doorlicht om te kijken waar energiewinst te behalen is. Het MKB heeft zo iemand niet in dienst. Daarom delen wij onze kennis waar mogelijk. Ook bij MOED zit veel kennis, die zij graag delen zonder meteen een rekening te sturen.”

Inconsequent goed

Dullaert waakt er wel voor om niet meteen in superlatieven te gaan praten als het over Fuji en duurzaamheid gaat. “Teveel bedrijven schreeuwen van de daken, hoe duurzaam ze wel niet zijn, maar als je even doorvraagt, blijft het stil. Windowdressing. Daar doen wij niet aan mee. Het is belangrijk om eerlijk te vertellen wat je wel en wat je niet doet. Jort Kelder zei daar eens over: ‘Vroeger was ik consequent slecht bezig, nu ben ik inconsequent goed.’ Dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven: stappen maken in duurzaamheid. Dat lukt niet altijd consequent aangezien een en ander ook economisch haalbaar moet zijn.”

Gevraagd naar de toekomst van MOED blijft het even stil. Maar vervolgens met volle overtuiging: “De toekomst van MOED ligt wat mij betreft op het gebied van de social innovation, samen oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen. Kernwoorden zijn wat mij betreft: faciliteren, helpen, verbinden.”

Partners bij zoeken

“Zo’n waterzuiveringsproject op ons terrein is daar een goed voorbeeld van. Wij moesten een installatie bouwen om ons afvalwater te zuiveren. Dat hadden we als Fuji alleen kunnen doen, maar wij hebben er voor gekozen om er partners bij te zoeken: Coca Cola, IFF, Agristo en Waterschap De Dommel. Gezamenlijk hebben we dit aangepakt, waarbij ieder zijn steentje bijdraagt, maar er uiteindelijk ook voordeel van heeft.”

“Verder participeren we in een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet, waarbij bedrijven elkaars warmte kunnen gebruiken en in een studie naar gezamenlijk gebruik van zonnecellen.. Natuurlijk doe je het ook vanuit een individueel doel, maar gezamenlijk bereik je meer. Ik moet hierbij aan Koot en Bie denken die als de typetjes Jacobse en Van Es de leus hadden: ‘Samen voor ons eige!’ Klinkt misschien boud, maar in feite is het wel zo. Als je zaken gezamenlijk aanpakt heeft ieder voor zich er ook voordeel van. Ecologie en economie kunnen best samengaan!”