MENU

Door: Bram Peperzak, 22 August 2015


Behoud van welvaart: mijn drijfveer om te investeren in zonnestroom

Behoud van welvaart dat is mijn drijfveer om elke dag te werken aan de ontwikkeling van zonnestroom-projecten. Dit als onderdeel van de energietransitie die Nederland moet doormaken. Onze hele maatschappij draait op (elektrische) energie. Zonder energie staat onze wereld letterlijk stil; ons huis wordt koud, er is geen ICT en de productie van voedsel, medicijnen, kleding, water, et cetera stopt. Ook de kosten om ons te beschermen tegen de klimaatveranderingen zijn (te) hoog. Onze welvaart, rechtstaat en daarmee ons veilige leven zijn direct in gevaar!

Onafhankelijkheid

Voor onze energievoorziening zijn wij grotendeels afhankelijk van buitenlandse, fossiele, dus eindige grondstoffen. Dat geeft risico’s als het gaat om leveringszekerheid en de (inkoop)prijs. De energieprijzen zijn nu nog relatief laag maar worden zeker hoger door toenemende schaarste. De vraag is alleen wanneer. Wachten daarop is geen optie. Immers, als de energieprijzen stijgen, wordt alles duurder en hebben wij geen investeringsruimte meer om de energietransitie te verwezenlijken. Wij moeten dus NU investeren in een duurzame toekomst, omdat wij nu op de conventionele manier onze economie nog draaiende kunnen houden. Afwachten is een doodzonde.

CO2-uitstoot en klimaatverandering

Kernthema bij de energietransitie is voor veel mensen de beperking van de CO2-uitstoot. Deze is volgens velen verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De gevolgen daarvan hebben in mijn ogen vooral betrekking op onze welvaart. Ik geloof namelijk dat de natuur veel sterker is dan de mensheid. Zij zal altijd het evenwicht weer herstellen wanneer dit (wereldwijd) in onbalans is geraakt. Een stijging van de zeespiegel is zodoende vanuit natuurlijk perspectief niet erg of vreemd.

De verandering van het klimaat is voor de mensheid echter wel belangrijk. Gebieden waar nu mensen wonen en werken zullen overstromen; veel economische centra liggen direct aan zee. Overstromingen, schade door de klimaatverandering of de kosten die wij moeten maken om dat te voorkomen, raken onze welvaart direct. Het is dus veel belangrijker om na te denken over CO2-reductie vanuit een welvaartsperspectief dan vanuit de gedachte om de huidige natuur te behouden.

Investeer in zonnestroom

Voor het behoud van onze welvaart moeten we NU investeren in lokale en duurzame energieopwekking. Partijen als MOED zijn belangrijke aanjagers daarvan en brengen duurzame ontwikkelingen in een stroomversnelling. Zonnestroom is daarbij voor mij het belangrijkste want de zon is onze grootste natuurlijke energiebron. Meest gebruikt op dit moment zijn zonnepanelen. Een bewezen techniek waar nog volop ontwikkelingspotentieel in zit. Zonnepanelen zijn modulair toepasbaar, geven geen overlast, kun je plaatsen op gebouwen (multifunctioneel ruimte gebruik) en zijn snel economisch rendabel. Dat laatste, vaak uitgedrukt terugverdientijd, is mij wel een doorn in het oog. Het gaat namelijk om iets veel groters dan korte termijn rendementen. Zonnestroom levert een onmisbare bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening. Dat inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee transitie gericht denken en werken, is essentieel om onze welvaart te behouden en te vergroten.

Daarom is mijn drijfveer om te doen wat ik doe: het ontwikkelen en investeren in meer zonnestroom in Nederland voor het behoud van onze (toekomstige) welvaart. Ik voel mij daar verantwoordelijk voor. U ook?

Plaats uw reactie