MENU

Door: DuurzaamMOED, 16 december 2014


Basisscholen Tilburg starten met zonne-energie

Vijf besturen van basisscholen in Tilburg starten deze week onder begeleiding van MOED een openbare aanbesteding om te investeren in zonnepanelen op schoolgebouwen. Het gaat om de schoolbesturen Tangent, Xpect Primair, Opmaat, Jan Ligthartgroep en Tiliander.

Met deze actie wordt een belangrijke stap gezet naar concrete invulling van de Green Deal, die T-Primair, de koepel van basisschoolbesturen in Tilburg, samen met MOED, de Midden Brabantse Ontwikkelmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, en de gemeente Tilburg vorig jaar heeft gesloten.

Marktpartij gezocht

Met deze openbare aanbesteding beogen de besturen een marktpartij te vinden, die gaat investeren in zonnestroominstallaties, maar die tevens de installaties gaat ontwerpen, installeren , beheren en onderhouden. De schoolgebouwen krijgen dan gedurende 15 jaar zonnestroom geleverd tegen een prijs die per saldo lager ligt dan hun huidige stroomprijs. Hoeveel lager? Dat hangt af van hetgeen dat de marktpartijen aanbieden. De verwachting is dat er een zeer interessant aanbod gedaan kan worden omdat de winnende marktpartij ook de begunstigde wordt van de Rijkssubsidie (Subsidie Duurzame Energie) , die MOED vorig jaar voor de schoolbesturen heeft binnen gehaald.

Energy Service Company

Op deze wijze profiteren scholen van goedkope zonnestroom en hebben ze geen zorgen over de technische aspecten van de installatie en het onderhoud daarvan. De winnaar van de aanbesteding wordt dan een zogenaamde ESCO, een Energy Service Company, voor de scholen met de focus op de zonnestroom insallatie. Na 15 jaar heeft de school de mogelijkheid om de zonnestroominstallatie van de ESCO gratis over te nemen en dan nog tenminste 10 jaar te profiteren van gratis zonnestroom!

Als volgend jaar de zonnepanelen geplaatst worden, zijn er tevens lespaketten beschikbaar gesteld door Enexis, waarmee kinderen spelenderwijs kennismaken met alle aspecten van zonnestroomopwekking.

MOED blijft na het plaatsen van de zonnepanelen actief betrokken, om samen te zorgen voor minder energieverbruik en een prettig klimaat in de scholen.