MENU

Door: Frits Buijs, 15 maart 2018


Arbeidsmarkt én onderwijs moeten mee in veranderende wereld

Als straks zestig procent van de huidige beroepen niet meer bestaat, hoe bereid je je als arbeidsmarkt en als onderwijs daarop voor? Dat is de vraag die Peter van Ierland, programma-manager Arbeidsmarkt bij Midpoint Brabant zich regelmatig stelt. Een begin van een antwoord heeft hij ook: “De bottomline is: de wereld verandert en wij moeten daarin mee.”

“Een belangrijke ontwikkeling waar wij mee te maken hebben is duurzaamheid. Daar moet je als bedrijfsleven op anticiperen en dat betekent dat ook opleidingen aangepast moeten worden. Een goed voorbeeld is de Energie-specialist, een expertise die we een paar jaar geleden samen met MOED hebben ontwikkeld.”

Leermodules

“Dat was een groot succes. Een eerste lichting van twaalf werkzoekenden uit de bouwsector heeft aan die pilot meegedaan. Daarvan hebben er acht een diploma gehaald. En…, zij hebben werk! We ontwikkelen de leermodules nu tot een reguliere opleiding binnen het beroepsonderwijs.”

“De veranderingen in de maatschappij moeten worden doorvertaald naar de arbeidsmarkt en vervolgens naar het onderwijs. Vanuit het Brabantse beroepsonderwijs (de mbo-scholen) kijken we samen met het bedrijfsleven hoe de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Met toonaangevende bedrijven, zoals autobedrijf Van Mossel, Renova (BMW) en Van Roosmalen (Volvo) worden er werkateliers opgezet. Om een kijkje in de toekomst te nemen. Vanuit die werkateliers stelt men eisen op voor nieuwe beroepen die dan weer vertaald worden naar het onderwijs. Daar maken we binnen de regio en bij Midpoint Brabant graag gebruik van.”

Het juiste verhaal

“Duurzaamheid gaat daar een heel belangrijke rol in spelen. We weten nu bijvoorbeeld al dat we in Nederland van het gas afgaan. Maar wat betekent dat voor de techniek?

Welke vaardigheden en welke competenties moeten onze toekomstige technici hebben? Want nieuwe beroepen vragen ook andere competenties. Bijvoorbeeld het contact met de klant wordt straks voor iedereen belangrijk. En die klant wordt ook kritischer. Dus een verkoper, maar ook een monteur, moet straks het juiste verhaal kunnen vertellen.”

En hoe ziet de arbeidsmarkt er over 5 jaar uit?

“Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. In Helmond wordt een heel nieuwe wijk ontwikkeld waar alle nieuwe duurzame ontwikkelingen een plaats krijgen. Op het gebied van mobiliteit, hoe we ons gaan verplaatsen, maar ook het gebruik van ict thuis en in de openbare ruimte. Daar wordt integraal gekeken naar wat die veranderingen betekenen, onder andere voor de arbeidsmarkt en het onderwijs.”

Plaats uw reactie