MENU

Door: Frits Buijs, 16 februari 2016


“Alle registers moeten open om klimaatdoelstellingen te halen”

Anne-Marie Spierings is na de Provinciale Statenverkiezingen van maart vorig jaar aangetreden als de nieuwe gedeputeerde voor Energie in Brabant. Tijd voor een kennismaking, nu ze zo’n negen maanden op haar nieuwe post zit.

Spierings MOED duurzaamVolgens de gedeputeerde staat het thema Energie sinds de verkiezingen van vorig jaar hoger op de agenda. “Ik zie wel een kentering binnen de provincies. Binnen het InterProvinciaal Overleg is er nu een zelfstandige adviescommissie Energie. Die was er bijvoorbeeld eerst niet.
Natuurlijk blijft elke provincie zijn eigen speerpunten houden. Flevoland wind en Brabant industrie. We hebben veel industrie in Brabant en bij het hele energievraagstuk is dat een belangrijke partij. Ook bij het warmtenet waarvoor we momenteel een plan aan het ontwikkelen zijn, ligt de focus in eerste instantie op business to business. Daar moet je draagvlak hebben en dan kun je het verder ontwikkelen.”

Twee graden

Anne-Marie Spierings heeft in oktober van vorig jaar namens Brabant het Under 2 Memorandum of Understanding (U2 MOU) ondertekend. Hiermee sluit Brabant aan bij vijftig andere regio’s wereldwijd die er gezamenlijk naar streven om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. Het initiatief hiervoor is genomen door de Duitse regio Baden-Würtenberg en de staat Californië in de VS.
Spierings wil hiermee laten zien dat we het klimaatprobleem kunnen tackelen mét economische groei. “Dat betekent dat je het niet ziet als een probleem, maar als een kans.”

Alle registers

“Als Brabant willen we in 2050 energieneutraal zijn. Een eerste stap in die richting is dat 14% van ons energiegebruik in 2020 duurzaam is; door een combinatie van besparing en opwekking. Met wat we al op dit terrein doen en de plannen die er nog liggen, komen we uit op 12,5%. We zullen dus alle registers moeten opentrekken en alle bronnen aanboren om die 14 procent te halen. De projecten van de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) passen daar goed in. Zien waar kansen liggen en enthousiasmeren van onderaf.”
Een goed voorbeeld vindt zij het project met zonnecellen op schooldaken in Tilburg. “Door de vraag van scholen te bundelen krijgt het project een schaal die het voor scholen interessant maakt.”

Belangrijk advies

Naast lof voor MOED heeft ze ook een belangrijk advies. “Betrek de vierde ‘O’ erbij, van Onderop. En daar bedoel ik de burgers mee. Dat is na onderwijs, ondernemers en overheid een logische stap. Er komt de komende tijd heel veel op ons af aan innovaties en veranderingen. Dat vraagt om een groot draagvlak. Partijen moeten aangehaakt blijven. Daarom is het betrekken van burgers belangrijk.”

Tot slot wijst de gedeputeerde nog op de kansen die het Brabants Energie-akkoord het regionaal bedrijfsleven biedt. “Technische innovaties bieden grote kansen op tal van terreinen. Een goed voorbeeld is het elektrisch rijden. Brabant wil daar koploper in zijn door het juiste klimaat te scheppen voor dat elektrisch rijden. Niet door als eerste overal laadpalen neer te zetten, maar juist met gemeentes slim te kijken waar die palen moeten komen. En een Brabants softwarebedrijf heeft een open standaard ontwikkeld zodat niet elke paal zijn eigen pasje nodig heeft. Een volgende stap is dat we die elektrische auto’s ook gaan gebruiken om energie op te slaan. Ik zeg niet dat Tesla hierdoor naar Brabant is gekomen, maar als we al die dingen niet hadden gedaan dan waren ze zeker afgehaakt. Het heeft wel degelijk geholpen.”

Plaats uw reactie