MENU

Achtergrond klimaatverandering

Invloed op natuurlijk klimaatsysteem

Doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand voor het opwekken van energie, worden grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Bovendien zijn door de intensieve landbouw de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas, de laatste decennia sterk gestegen. Al deze gassen laten in de atmosfeer de zonnestraling wel door naar het aardoppervlak, maar houden de terugkerende straling tegen. Hierdoor is de aarde aan het opwarmen.

Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer verder toeneemt wordt de warmte op aarde steeds beter vast gehouden, waardoor de gemiddelde temperatuur aan het stijgen is. Die stijging van de temparatuur heeft grote invloed op de natuurlijke klimaatsystemen op aarde.

Conclusies IPCC

Broeikaseffect

Het belangrijkste onderzoeksinstituut op het gebied van klimaatverandering wereldwijd is op dit moment het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC is in 1988 opgericht door het United Nations Environmental Program (UNEP) en de World Metereological Organization (WMO). Doel van het IPCC is om de internationale politiek te voorzien van wetenschappelijke informatie over klimaatverandering.
Bij de opstelling van de rapporten van het IPCC zijn 2.500 wetenschappers betrokken uit 130 verschillende landen. Een aantal belangrijke conclusies uit het laatste onderzoeksrapport van september 2013 zijn:

1. Het is zeer waarschijnlijk (meer dan 95 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide (CO2), methaan en lachgas.

2. Regionale gevolgen van klimaatverandering worden op dit moment al waargenomen; de inschatting is dat deze gevolgen in de meeste delen van de wereld tot aanzienlijke risico’s kunnen leiden als de temperatuur verder stijgt.

Droogte en verwoestijning

Sommige gebieden op aarde zullen door de klimaatverandering te maken krijgen met extreme neerslag, andere juist met droogte en verwoestijning. Het KNMI voorspelt dat in de Hoorn van Afrika het weer aanzienlijk zal verruwen door meer extreme regenval en meer extreme droogtes. Voor grote delen van zuidelijk Afrika voorspellen alle modellen een toename van droogte. Ook wordt inmiddels de volledige smelting van de Noordpool voor mogelijk gehouden. Mede daardoor voorspelt het IPCC een zeespiegelstijging in de 21e eeuw van 45 tot 82 centimeter.

Voedselzekerheid

Ook voor de wereldwijde voedselzekerheid heeft klimaatverandering gevolgen omdat het invloed heeft op de vruchtbaarheid van landbouwgebieden. De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) heeft de relaties tussen voedselzekerheid en klimaat in ontwikkelingslanden tot een van haar prioriteiten gekozen.

Meer informatie, bronnen en achtergrond vindt u op de websites:

www.ipcc.ch
www.unep.org/climatechange/
www.klimaatplein.com