MENU

Door: Frits Buijs, 7 juni 2016


Aan de slag met zon, wind en restwarmte

Zon, wind en restwarmte waren de onderscheidende factoren; energie het verbindende thema. Op de goedbezochte ‘aan-de-slag’-bijeenkomst die MOED samen met ERAC op 2 juni in het kader van de European Energy Week 2016 op Strijp-S in Eindhoven organiseerde.

energy day berend de vries MOEDUitgaande van het streven dat Brabant in 2050 energieneutraal moet zijn, stonden twee vragen op deze bijeenkomst centraal: Wat is nodig om die ambitie te realiseren? En welke concrete stappen kunnen wij nu al zetten? Vooral die laatste vraag was voor de deskundigen op het gebied van zon-, wind- en restwarmte-energie een welkome uitnodiging om te laten zien wat er nu al op hun vakgebied gebeurt. Want dat is niet gering. Of het straks in 2050 voldoende zal zijn, moet blijken.

Maak plezier

Jan Snelders bestuurslid van T-Wind ging in op de ontwikkeling van windenergie in Tilburg en omgeving . Tien van de twaalf energiecoöperaties in de regio zijn betrokken bij het plan voor een windmolenpark op De Spinder. Vanuit eigen ervaring gaf hij de aanwezigen een aantal tips mee:

* Ga uit van je eigen en van je gezamenlijke kracht.

* Neem de tijd én neem besluiten

* Accepteer wat je (niet) weet

* Wind-ontwikkelen is een vak apart, een procescoach is aan te bevelen.

* En als laatste, maar zeker niet minst belangrijke tip: maak plezier.

Zo min mogelijk risico

Vervolgens stond Gideon Overwater, directeur van Kieszon stil bij de vraag: hoe ontwikkel je zonne-energieprojecten met zoveel mogelijk voordeel en zo min mogelijk risico. “Er zit dus een risico aan!”, hield hij zijn gehoor voor om daarna verschillende risico’s te benoemen. Want zowel technisch, operationeel, financieel als in de financiering kan ’t een en ander misgaan.

Soms zijn de risico’s zo alledaags als poepende meeuwen waardoor de zonnepanelen letterlijk wit uitslaan en geen energie meer leveren. Maar met een goede voorbereiding en bij goed beheer kunnen de risico’s vermeden of zoveel als mogelijk beperkt worden. Hierdoor is grootschalige zonne-energie zeker aantrekkelijk.

Restwarmtemakelaar

Waren de twee bovenstaande vormen van alternatieve energieopwekking wel bekend bij de aanwezigen, de volgende spreker zorgde hier en daar wellicht voor een kleine verrassing. Frank de Bruijn, restwarmtemakelaar bij de provincie Noord-Brabant liet zien hoe je warmte kunt laten stromen tussen bedrijven. Maar ook hoe moeilijk het vaak is om bedrijven samen te laten werken.

Frank de Bruijn begon zijn verhandeling met een even simpele als schokkende mededeling: “Er gaat jaarlijks voor een equivalent van 15 miljard kubieke meter gas aan warmte de lucht in.” Gezien de totale Nederlandse productie van 66 miljard kubieke meter gas (cijfers 2014) mag het duidelijk zijn dat er ook op dit vlak nog een wereld te winnen is. Hij was betrokken bij een succesvol restwarmteproject in de provincie Zeeland. Hij ziet ook voor verschillende bedrijven op industrieterrein Moerdijk goede mogelijkheden om tot een succesvolle businesscase te komen. Maar hij liet met een voorbeeld van een voorbeeldige businesscase (die niet doorging) zien dat de praktijk soms weerbarstiger is dan aanvankelijk lijkt.

Brabant energieneutraal in 2050? Als het aan de sprekers van deze ‘aan de slag’ bijeenkomst ligt wel. Stichting MOED staat hoe dan ook klaar om deze initiatieven verder te ondersteunen om zo dat doel te bereiken.

Plaats uw reactie