MENU

Door: DuurzaamMOED, 6 februari 2019


30 miljoen voor zonneparken in Dongen

Het rijk stelt 30 miljoen euro subsidie beschikbaar om in de gemeente Dongen zonneparken te realiseren. Het gaat om twee zonneparken, één op Tichelrijt en één op De Wildert.

Tichelrijt

Zonnepark Tichelrijt wordt een zogeheten ‘burgerzonnepark’. Het uitgangspunt is dat 50% van het park in handen komt van inwoners en het midden- en kleinbedrijf in Dongen. Het park wordt zo’n 11 hectare groot en gaat energie leveren voor zo’n 3.600 huishoudens. Burgerzonnepark Tichelrijt is een initiatief van gemeente Dongen, Energie Dongen, Stichting MOED en Energiefonds Brabant/de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

De Wildert

Bedrijven Het park op De Wildert is een initiatief van Eneco en Kondor Wessels Projectontwikkeling. De initiatiefnemer is met de omliggende bedrijven in gesprek om aan hen rechtstreeks energie te leveren. De opbrengst zou voldoende zijn voor 4.000 huishoudens. Het park wordt ongeveer 12 tot 13 hectare groot.

Planning

De planning is dat beide parken vanaf de tweede helft van 2020 energie gaan leveren. De komende periode gaat de aandacht uit naar de optimalisatie van de netaansluiting, de wijze waarop inwoners en kleine ondernemers kunnen meedoen en het zogeheten legplan voor de zonnepanelen. Op basis daarvan kan de bouw worden voorbereid. Energie Dongen begint dit voorjaar met de voorlichting over de participatiemogelijkheden in zonnepark Tichelrijt.

Landschap

Beide zonneparken worden met groen aangekleed. Het park op Tichelrijt krijgt bloemrijke akkerranden, die bijdragen aan de natuurbeleving en biodiversiteit. Hierdoor kan de ecologische waarde van het landschap worden vergroot. Het zonnepark De Wildert gaat aansluiten op een nieuwe ecologische verbindingszone.

Subsidie

Voor Tichelrijt heeft de gemeente een subsidie van ruim 14 miljoen gekregen en voor De Wildert ruim 16 miljoen. De toekenning van de subsidie was nodig om verder te gaan met de realisatie van de parken. Vorig jaar stemde de gemeenteraad al in met een wijziging in de bestemmingsplannen. Beide subsidies hebben een looptijd van 15 jaar. Ieder jaar wordt een bedrag uitgekeerd, afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom. Wethouder René Jansen: “We zijn enorm trots dat de subsidieaanvragen zijn toegekend. Hiermee kunnen we, als een van de eerste gemeenten in de regio, met onze partners een wezenlijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2.”