MENU

Door: DuurzaamMOED, 19 juli 2018


1.636 zonnepanelen voor Libra Revalidatie & Audiologie

Op de panden van Libra Revalidatie & Audiologie in Tilburg (Leijpark) en Eindhoven (Blixembosch) zijn 1.636 zonnepanelen geïnstalleerd. In Tilburg gaat het om 700 panelen met een totaal vermogen van bijna 200 KWp en in Eindhoven om 936 panelen met een vermogen van 235 KWp.

Jan de Groot manager bedrijfsvoering bij Libra Revalidatie &Audiologie “We vinden dat we als Libra Revalidatie & Audiologie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering maakt daar onderdeel van uit. Dit hebben we vertaald in een beleid waarbij we intern onze bedrijfsvoering duurzaam willen maken conform de hoogste maatstaven van de milieuthermometer (niveau goud) en extern onze bijdrage leveren door het medeondertekenen van Green Deals in Hart van Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Het zonne-energie project is gestart op initiatief van de VNO-NCW Brabant Zeeland die, samen met Stichting MOED, als doelstelling had om alle bedrijfspanden vol te leggen met zonnepanelen onder de naam ‘Zonneklaar’. MOED heeft ons geholpen met het aanvragen van de subsidie, het uitvoeren van de aanbesteding en de administratieve afhandeling met het verkrijgen van de subsidie.

Met het afsluiten van het project leveren we een positieve bijdrage aan het milieu en voldoen we aan de eisen van de milieuthermometer en hebben we onze energiekosten verlaagd. Een Win-Win situatie”.

Hoppenbrouwers is uit de aanbesteding als beste partij naar voren gekomen. De realisatie is succesvol verlopen, maar was ook uitdagend. Koen Jonkers van Hoppenbrouwers “Voor ons was de grootste uitdaging om alles logistiek op de juiste plaatst te krijgen door de vele dakvlakken en de hoogteverschillen. Met name voor locatie Tilburg was dit belangrijk omdat het hier achteraf lastig is om materiaal van het ene veld naar het andere te verplaatsen. Door een goede voorbereiding met de opdrachtgever en methet afstemmen van een hijsplan is dit allemaal soepel verlopen”

Namens MOED was Joris van Boxtel bij dit project betrokken. Hebt u vragen neem dan contact op via jvanboxtel@duurzaammoed.nl of 06-45418641

Bekijk hier ook het filmpje: